Yin en Yang

Alle begrippen uit de wereld waarin wij leven zijn onder te verdelen in Yin en Yang. Kenmerken van Yin en Yang zijn dat zij aan de ene kant tegengestelden zijn. Aan de andere kant kunnen zij niet zonder elkaar bestaan. Iets kan niet licht (Yang) zonder dat er donker (Yin) bestaat. De hemel (Yang) is niet de onderscheiden zonder een aarde (Yin). Warm (Yang) bestaat niet zonder koud (Yin).

Voor een goede gezondheid moet er een goede balans zijn tussen de hoeveelheid Yin en Yang in de mens. Er moet een balans zijn tussen rust (Yin) en werk (Yang), slapen en waken, lichaam en geest. In de termen van de TCM moet er balans zijn tussen water en vuur.

Naarmate we ouder worden wordt het Yin, de conditie van de weefsels, minder. Er kan een relatief overschot van het Yang ontstaan. Volgens de ziekteleer van de TCM kunnen opvliegers in de overgang een gevolg zijn van een relatief teveel aan vuur (Yang).