Basissubstanties

Wij kunnen naar behoren functioneren dankzij de aanwezigheid van een voldoende hoeveelheid basissubstanties. Die basissub­stanties moeten vrijelijk kunnen stromen door het hele lichaam en zijn zo verantwoordelijk voor ons lichamelijk en gees­telijk functioneren. Van die substanties zijn Qi en Xue het meest belangrijk voor de dagelijkse activiteiten.

Als we onszelf met een motor vergelijken komt de Qi(‘energie’) over­een met de brandstof en de Xue(‘bloed’) met de smeerolie. Zowel de brand­stof als de smering zijn noodzakelijk. Xue is Yin ten opzichte van Qi. Qi is Yang ten opzichte van Xue.

Bij een tekort aan Qi is iemand vermoeid en tot niets in staat. Iemand met een tekort aan Xue werkt hard, is moe maar gejaagd en onrustig. In het eerste geval is er te weinig brandstof; in het tweede geval dreigt de motor door gebrek aan smering oververhit te raken en vast te lopen. In onze jachtige maat­schappij komt dat laatste vaak voor.